Rapid Throttle Body Cleaner

Rapid Throttle Body Cleaner is een speciaal geformuleerd schoonmaakmiddel om olefinen, de verbrandingsresten en koolafzettingen van brandstof en oliën, te verwijderen.

Category: SKU: 60065501 Tags:

Beschrijving

Rapid Throttle Body Cleaner is een speciaal geformuleerd schoonmaakmiddel om olefinen, de verbrandingsresten en koolafzettingen van brandstof en oliën, te verwijderen. Deze olefinen verplaatsen zich via de carterventilatie of het EGR-systeem door motorruimte waarbij ze zich afzetten op gaskleppen, in gasklephuizen en in stationair-luchtregelingen. Het gevolg hiervan is een slechtere menging van het luchtmengsel waardoor de uitlaatgasemissie nadelig wordt beïnvloed.

HighTec_Rapid_ThrottleBodyCleaner_2017_TDS.pdf

Download